Det rigtige budskab med Direct Mail
til den rigtige modtager

Udsendelse af en Direct Mail er personaliseret kommunikation. Ofte i et printet brev med adresse sendt i en konvolut evt. med en brochure. Men det kan i virkeligheden have næsten alle de former, som fantasien og postvæsnet tillader. Fx en personlig Direct Mail forsendelse, som er pakket i et paprør eller i en anden 3-dimensionel emballage – eller måske et personligt salgsbudskab, som indgår i din fakturaudsendelse.

Uanset hvordan du vælger at sende Direct Mail ud, opnår du de bedste resultater, når modtager opfatter dit budskab som relevant og vedkommende. At sende Direct Mail til alle modtagere med det samme budskab på samme tid er sjældent vejen til gode resultater og god økonomi.

For mange virksomheder er direct marketing den klart mest omkostningseffektive form for markedsføring. Hvad enten du sender breve, brochurer, ringer eller e-mailer, kan du ramme din kunde meget mere præcist end på nogen anden måde.

Direct marketing kan let måles. Når du forbereder en direct marketing kampagne, så tænk over, hvordan du får mest muligt ud af din investering. For eksempel kan det være dyrt og ineffektivt at henvende sig til folk, der ikke ønsker din henvendelse.

Her får du vores bud på de 6 vigtigste punkter, som vi vil hjælpe dig med, til din næste udsendelse:

1: Vi planlægger jeres Direct mail udsendelse optimalt.

Din fysiske Direct mail udsendelse har naturligvis en mission. Den har et formål og et budget for både resultater og omkostninger. Vi vil være rådgiver i, hvordan du indfrier både mål og resultater på alle parametre. Ikke kun på tekst og farvelade, men på alle de parametre, der påvirker din ROI positivt.

2: Vi får den maximale kvaliteten ud af jeres kundedata

Jo højere kvalitet og jo flere detaljer, der knyttes til dine kundedata, jo bedre er din mulighed for at skabe relevant indhold til dine modtagere. Sammen med de indsamlede indsigter fra alle virksomhedens touch points er der en række kilder, der kan bruges til både at opdatere, sammenkøre og berige dine kundedata. Vi vil kunne vejlede dig i behandlingen af data samt rådgive dig omkring, hvordan disse anvendes til at skabe datastyret og relevant indhold.

3: Vi hjælper med bedre resultater af din Direct mail udsendelse

Intelligent Direct mail har muligheder for optimering i hvert eneste led i værdikæden. Håndtering og berigelse af data, individualisering af indhold, kreativ udformning, papirkvalitet, indholds- og printprodukter osv. Listen over håndtag, der kan drejes på for at opnå bedre resultater, er lang, og vi vil give dig som kunde et overblik dem alle.

4: Hvem skal vi undlade at sende Direct mail til?

Blind udsendelse til alle er en dræber. En dyr dræber, der belaster dit budget med unødige produktions- og forsendelsesomkostninger. Samtidig risikerer du at udhule kundernes livstidsværdi, da irrelevant indhold er irriterende støj, der gradvist skubber kunden længere og længere væk. Vi vil hjælpe med analyse, indsigt og tests pege på, hvordan antallet af udsendelser kan trimmes til netop dem, der giver de ønskede resultater. Så undgår du unødige omkostninger og erosion af kunderelationer.

5: Er små udsendelser skidt?

Store kampagneudsendelser med standardbudskaber er en uddøende race. For at sikre øget relevans i dine budskaber, skal de sendes til de rette modtagere, med det rette indhold og på det rette tidspunkt (og i den rette kanal). Det betyder, at dine Direct mail udsendelser bliver mindre i volumen, men hyppigere i frekvens (og ofte bør tænkes ind ift. din digitale kommunikation).

Vi vil være i stand til at rådgive dig om, hvordan du sikrer et produktions-flow optimalt, så du ikke belastes på dine ressourcer, dvs. hverken tid eller penge. Vi råder over det rette dokument-software til avanceret brevfletning og automatiseret generering af printfiler, ligesom de skal kunne tilbyde agile og fleksible løsninger på printteknologi og produktionsudstyr.

6: Hvilke distributionsaftaler findes der, og hvad er bedst for os?

Vi er som professionel leverandør af digital print, kuvertering og forsendelse. Vi arbejder med mange forskellige distributionsselskaber. De holder sig løbende orienteret om mulighederne for løsninger og portorabatter, der sikrer deres kunder de bedste aftaler til forskellige behov. Der er ingen størrelse, der passer alle, og de fleste bliver overraskede over, hvor mange muligheder, der faktisk er, og hvor store besparelser, der kan hentes. Vi har netop dette område som en af vore kernekompetencer og yder både rådgivning og praktisk håndtering for at sikre dig de bedste priser.

Du vil skaffe emner og skabe salg:

 • Opfange købs- og interessesignaler fra emner
 • Skaffe emner til sælgerbesøg eller løbende information
 • Teste potentialet i nye målgrupper
 • Følge op efter en demonstration, en udstilling eller et salgsbesøg – eller følge op på henvendelser via andre medier, f.eks.
 • kuponannoncering, henvendelser via e-mail eller på dit website
 • Skabe salg eller skaffe emner i områder, hvor sælgerne ikke når ud
 • Vinde inaktive kunder tilbage
 • Sælge nye produkter til eksisterende kunder
 • Tilbyde periferi (nært beslægtede) produkter til faste kunder
 • Hjælpe forhandlere eller butikker med at skabe trafik
 • Motivere salgspersonale eller influenter med gaver, konkurrencer eller uddannelse
 • Opbygge viden eller korrigere misforståelser om dit produkt eller dine services hos målgrupper, der påvirker salgsprocessen eller slutbrugeren

Du vil fastholde kunder og øge loyalitet:

 • Byde nye kunder velkommen så de er motiveret for det næste køb
 • Kommunikere med afsæt i kundens købsmønster, historik og respons, så det bliver lettere at handle med dig end med din konkurrent
 • Sikre dine kunder adgang til at fortælle, når der sker ændringer, der har betydning for kundeforholdet – og reagere på det
 • Belønne dine bedste kunder så de føler sig værdsat
 • Motivere kunder med stort potentiale så de handler mere
 • Måle kundetilfredshed og reagere på generelle eller individuelle problemer

Du vil øge kendskab og forbedre image:

 • Målrette eller uddybe budskaberne i din massemarkedsføring over for kunder og/eller andre udvalgte grupper
 • Kommunikere løbende med dine kunder og emner om relevante emner, f.eks. via nyhedsbreve
 • Introducere ny virksomhed, nye forretningsområder eller nye produkter til de relevante målgrupper
 • Demonstrere din vilje og evne til at levere løsninger baseret på den enkelte kundes behov
 • Reagere på aktuelle begivenheder, presseomtale eller konkurrentkommunikation, der påvirker dine kunder

Direct marketing er velegnet, både hvis du sælger til forbrugere eller til andre virksomheder. Men valget af målgruppe er afgørende for, hvilket medie og budskab du skal prioritere.

Direct marketing giver ofte den bedste responsrate du kan få. Husk dog, at resultater ikke er garanteret. En dårligt tilrettelagt kampagne er spild af penge. Og endnu værre: Den kan være direkte irriterende for modtageren.

Brug dine kundeoplysninger

Det er meget billigere at skabe ny omsætning på eksisterende kunder end at erobre nye. Din virksomheds kundedatabase er derfor et af dine vigtigste aktiver. Den er grundlaget for din succes med direct marketing.

Ideen er nemlig at kommunikere så relevant som muligt med den enkelte kunde. Det kan du gøre ved at opbygge viden om hans eller hendes ønsker, vaner, købsmønstre og interesser. Sørg derfor for, at enhver henvendelse til kunden giver ham eller hende mulighed for at svare. Svarene samler du sammen med andre informationer om kunden og registrerer dem i en database.

Nu kan du bruge oplysningerne til at gøre den fortsatte kommunikation relevant og målrettet, så du konstant forbedrer din mulighed for at ramme den rigtige person på det rigtige tidspunkt med det rigtige budskab.

En god kundedatabase kan indeholde svarene på disse spørgsmål:

 • Købsadfærd – datoer, hyppighed og regelmæssighed i ordrer?
 • Ordretyper – hvad og hvor meget køber den pågældende kunde, og hvor stor en værdi repræsenterer kunden?
 • Totalsalg til kunden – hvad er din indtjening på kunden, og hvordan og hvornår betaler de?
Direct mail

Det gode, gammeldags brev er en rigtig effektiv måde at nå sine kunder på. Måske tænker du: “Hvorfor ikke bare bruge e-mail? Det er billigere, nemmere, og man kan efterhånden lave e-mails, som er lige så flotte og rigt illustrerede som almindelige breve eller brochurer”. Det er på mange måder rigtigt tænkt. Men selvom der er mange overlap mellem brev og e-mail, er der også væsentlige forskelle. Hvor afgørende de forskelle er, afhænger i høj grad af, hvilken virksomhed du driver, hvem dine kunder er, og hvordan du ellers kommunikerer med dem.

Hvordan kontakter dine kunder dig?

Hvis hovedparten af dine eksisterende kunder oftest kontakter dig pr. telefon eller brev, eller måske opsøger dig personligt, så er e-mail ikke det indlysende valg, når du vil markedsføre dig hos dem. Her vil direct mail være et bedre valg.

Eksklusivitet

Du kan noget med et brev, som du ikke kan med en e-mail. Tænk bare på udformning, materiale (du kan lave et brev i stof, hvis du vil) og den oplevelse, det er at modtage et brev frem for en e-mail. I e-mailens tidsalder er der noget eksklusivt over brevet, som kan få modtageren til at føle sig særlig udvalgt. I de tilfælde hvor den følelse spiller sammen med dit budskab, kan brevet helt klart være at foretrække frem for e-mailen.

Lovgivning

Fordelen ved direct mail frem for telemarketing og e-mail marketing er, at lovgivningen ikke er lige så striks.